NIEUWS

Op deze pagina staan nieuwsartikelen over terpen en terpenonderzoek.
15-9-2018: studiedag over "Oud eten" in Hunebedcentrum Borger25-06-18
De Drents Prehistorische Vereniging (DPV) organiseert op zaterdag 15-9-2018 een studiedag over "Oud eten" in het vernieuwde Hunebedcentrum in Borger.
Lees meer »
Privacybeleid14-05-18
De Vereniging voor Terpenonderzoek heeft haar privacybeleid geformuleerd om met ingang van  25 mei 2018 te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming.
Lees meer »
Jaarverslag 99 is verschenen; het werd opgedragen aan Ernst Taayke23-04-18
Op 21-4-2018 werd Jaarverslag 99 uitgereikt aan Ernst Taayke, ter gelegenheid van zijn afscheid van het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis.
Lees meer »
Karteren terpen en wierden21-02-18
Promovenda Angelique Kaspers zoekt vrijwilligers voor archeologische karteringen bij Wijnaldum en Dronrijp (Friesland). De karteringen beginnen half maart 2018.
Lees meer »
Dag Noord-Nederlandse Archeologie 201816-01-18
Op zaterdag 10 maart wordt in het Noordelijk Archeologisch Depot (NAD) in Nuis (Gr.) de tweejaarlijkse Dag van de Noord-Nederlandse Archeologie (DNNA) gehouden.
Lees meer »
DPV excursie naar Noord-Frankrijk10-11-17
De Drents Prehistorische Vereniging organiseert van 22 tot en 27 mei 2018 een archeologische excursie naar het Bekken van Parijs. Ook leden van de Ver. voor Terpenonderzoek zijn welkom.
Lees meer »
28 oktober: excursie Noord-Holland08-09-17
Op zaterdag 28 oktober maakt de vereniging een busexcursie naar het Huis van Hilde (archeologisch museum en depot voor Noord-Holland) in Castricum, en naar Schagen waar een bezoek wordt gebracht aan de Archeologische Werkgroep Kop van Noord-Holland.
Lees meer »
21 juli open middag opgraving Hallum13-07-17
Archeologisch adviesbureau RAAP probeert tussen 17 en 24 juli door middel van boringen en kleinschalige opgravingen de laatste fase van de terpbouw van Hallum (Fr.)  in beeld te krijgen.
Lees meer »
Gerrit Elzinga overleden09-05-17
Op 8 mei 2017 overleed oud-provinciaal-archeoloog van Fryslân en oud-medewerker van het Fries Museum Gerrit Elzinga (1923-2017). Gerrit Elzinga betekende veel voor de archeologie van Fryslân.
Lees meer »
Nieuwsbrief 21 (oktober 2016) is online31-03-17
De gedrukte versie kregen de leden in oktober 2016 toegestuurd. Nu is dit nummer online voor iedereen te lezen.
Lees meer »