21 juli open middag opgraving Hallum

13-07-2017
Archeologisch adviesbureau RAAP probeert tussen 17 en 24 juli door middel van boringen en kleinschalige opgravingen de laatste fase van de terpbouw van Hallum (Fr.)  in beeld te krijgen.
Het onderzoek richt zich op de laatste fase van de terpbewoning, als de boerderijen van de terp geleidelijk in het omliggende land komen te liggen. Deze fase is archeologisch nog zelden onderzocht. De verwachting is dat het onderzoek meer informatie oplevert over de opbouw en de ouderdom van deze boerderijplaatsen en het toenmalige landschap.
Uiterlijk 20 juli worden de exacte locatie en tijd bekend gemaakt via de facebookpagina van Dorpsbelang Hallum.