28 oktober: excursie Noord-Holland

8-09-2017
Op zaterdag 28 oktober maakt de vereniging een busexcursie naar het Huis van Hilde (archeologisch museum en depot voor Noord-Holland) in Castricum, en naar Schagen waar een bezoek wordt gebracht aan de Archeologische Werkgroep Kop van Noord-Holland.
Vertrekpunten: 1) de voorzijde van het hoofdstation in Groningen (8:00 uur); 2) Leeuwarden, station Camminghaburen, 8.45 uur; 3)  Parkeerplaats Kop van de Afsluitdijk. We zijn terug op deze punten om resp. 18.30 uur (1),  17.45 uur (2) en 17.05 uur (3).
Bij aankomst in het Huis van Hilde drinken we koffie met iets lekkers; daarna volgt een rondleiding door de tentoonstellingen. In de vaste tentoonstelling ‘Ontdek de archeologie van Noord-Holland’ worden meer dan 1000 voorwerpen getoond. Ook zijn er 14 reconstructies van mensen uit het verleden van Noord-Holland, uit verschillende perioden, o.a. Hilde uit Castricum, Cees de Steentijdman, de Alkmaarse vrouw Brecht en Willem en Hillegonda van Brederode.We lunchen in het Huis van Hilde, waarna er nog enige tijd is om op eigen gelegenheid rond te kijken in het Huis van Hilde of in het duin daarachter.
's Middags gaan we naar Schagen, waar we een bezoek brengen aan de Archeologische Werkgroep Kop van Noord-Holland in het gebouw 'De Nieuwe Nes'. In de bus wordt het een en ander verteld over vindplaatsen waar we onderweg langskomen (o.a. Wieringermeer, Broek op Langedijk, terpen bij Schagen).
De excursie is voor leden van de vereniging en van archeologische zusterverenigingen. Aanmelding uiterlijk 1 oktober 2017 bij de penningmeester, Wietske Prummel, w.prummel@rug.nl. Bij de aanmelding dient u behalve uw naam en adres op te geven vanaf welk opstappunt u meegaat (1, 2 of 3); s.v.p. ook eventuele allergieën of dieetwensen opgeven. Voor vragen kunt u bij Wietske Prummel terecht.
De kosten per persoon € 43, te voldoen op rekening NL41 INGB 0001 1625 06 van de Vereniging voor Terpenonderzoek. Uw inschrijving is pas definitief als het bedrag per persoon op de bankrekening van de vereniging staat. Deelname is op volgorde van inschrijving.