achtergrondrechts.jpg

Financieel verslag


De staat van baten en lasten en de balans worden voorzien van een toelichting jaarlijks op de website geplaatst.

Financieel jaarverslag 2018
Financieel jaarverslag 2017

Financieel jaarverslag 2016
Financieel jaarverslag 2015
Financieel jaarverslag 2014
Financieel jaarverslag 2013
Financieel jaarverslag 2012