achtergrondrechts.jpg

Postadres

Het postadres van de Vereniging voor Terpenonderzoek is Poststraat 6, 9712 ER Groningen.

Het telefoonnummer van de secretaris (Annet Nieuwhof) is 050-4063289.

Contact

Voor verzoeken om informatie, aanmelden als lid, aanmelden kopij voor jaarverslagen en nieuwsbrief of nieuws voor de website kunt u contact met ons opnemen via terpenvereniging@gmail.com.