Terpopgraving Warten/Wartena (Fr.)

22-06-2013
Op zaterdag 22 juni 2013 was van de terpopgraving Warten/Wartena (Fr.) door het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) van de Rijksuniversiteit Groningen te bezichtigen.
Het betreft een terpje uit de Romeinse tijd, dat is opgebouwd uitveenplaggen en kleizoden. Het terpje is afgedekt met een laag klei. Hierin zijn sporen aangetroffen uit de middeleeuwen. Behalve aardewerk uit beide perioden zijn er sporen van waterputten gevonden en paalkuilen met daarin nog houten paalresten.

Interessante vondsten zijn spinklosjes, veel standvoetjes van handgevormde bekers, een groot houten object en sporen van een deels intacte grasmat onder de terp.

De opgraving vond plaats op een perceel ten noorden van de Oeble-om-wei, ten
noorden van Warten/Wartena (Fr.).  Info Marco Bakker