Artikel over 100 jaar terpenonderzoek in Tijdschrift Fryslân

30-09-2016
Voorzitter Egge Knol publiceerde ter ere van het jubileum een artikel over 100 jaar opgraven in terpen en wierden, veelal ondersteund door onze vereniging.
De titel is: 'Inzichten door opgravingen', Fryslân 22, nr. 5 (sept./okt. 2016), pp. 18-21.