Terpbewoners hadden gevarieerd menu

31-07-2016
Archeobotanicus Mans Schepers licht in een filmpje toe dat de terpbewoners een rijke variëteit aan plantaardig en dierlijk voedsel aten.
Mans Schepers heeft zelf ook akkers aangelegd op de kwelder in Noord-Friesland.
Uit zijn buitendijkse akkerexperimenten blijkt dat akkerbouw zonder inpoldering heel goed mogelijk is.