Publicatie over opgraving Achlum verschenen

19-02-2016
In 2009 vond onder leiding van Johan Nicolai een opgraving plaats in de voet van de dorpsterp van Achlum. De resulaten verschenen in Jaarverslag 97 van de Vereniging voor Terpenonderzoek.
Het boek werd op 19-2-2016 uitgereikt tijdens de opening van de jubileumtentoonstelling voor de jeugd over het leven op terpen en wierden in het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden. Johan Nicolay en Gilles de Langen voerden de redactie over dit 221 blz. dikke boek (+ drie losse bladen) , waaraan 16 auteurs meewerkten. De titel is Graven aan de voet van de Achlumer dorpsterp. Archeologische sporen rondom een terpnederzetting.  Prijs voor leden €16, voor niet-leden €25.