Proefschrift Marijke Miedema en boek Herre Halbertsma online

28-05-2016
De Vereniging voor Terpenonderzoek bestond op 1-5-2016 100 jaar.  Een van de jubileumactiviteiten was het online plaatsen van 'oude' publicaties die zijn uitverkocht, maar nog veel gebruikt worden.
Het proefschrift van Marijke Miedema, 'Vijfentwintig eeuwen bewoning in het terpenland ten noordwesten van Groningen' (vier delen) en het boek en de kaarten 'Tussen Vlie en Ems' van Herre Halbertsma werden in het jubileumjaar door de vereniging gedigitaliseerd en werden tijdens de jubileum-Algemene Ledenvergadering op 28 mei 2016 in Delfzijl voor iedereen toegankelijk online op de website van de vereniging geplaatst.