Jubileumjaarverslag 'Van Achlum tot Wierhuizen'

27-11-2016
Het jubileumnummer van de Jaarverslagen met als titel 'Van Wierhuizen tot Achlum, Honderd jaar archeologisch onderzoek in terpen en wierden' werd op 27 november 2016 in Ezinge gepresenteerd
Het boek, Jaarverslag nummer 98, kent 14 bijdragen van in totaal 22 auteurs. Het begint met een gedegen overzicht van het reilen en zeilen van de vereniging in de afgelopen 100 jaar door voorzitter Egge Knol. De andere bijdragen geven een breed overzicht van recent terpen- en wierdenonderzoek. Redactie: Annet Nieuwhof. Het boek (229 p.) is gratis voor (nieuwe) leden (1 ex.); niet-leden betalen € 25.  De presentatie vond plaats in Museum Wierdenland in Ezinge.