Help pake en beppe de terp op! was groot succes

6-03-2016
De jubileumtentoonstelling in Natuurmuseum Fryslân trok 6100 kinderen en begeleiders.
Ter gelegenheid van ons 100-jarig jubileum in 2016 nam de vereniging deel aan een educatieve, speciaal op kinderen gerichte jubileumexpositie in het Natuurmuseum Fryslân te Leeuwarden. Deze vond plaats tijdens de voorjaarsvakantie, van 20 februari tot 6 maart 2016.  Maar liefst 6100 kinderen, grootouders, en ouders en anderen bezochten deze  tentoonstelling Help pake en beppe de terp op! in het Natuurmuseum Fryslân. Speciaal voor deze tentoonstelling werd een bouwplaat van een terpenhuis ontworpen.