Zaterdag 5-9-2015: open dag opgraving terp Sotterum

5-09-2015
Deze terp ligt ten zuiden van het dorp Schettens (gemeente Súdwest-Fryslân).
Sinds begin augustus 2015 verrichtte het Terpencentrum van het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) van de Rijksuniversiteit Groningen, mede in opdracht van de provincie Fryslân en de gemeente Súdwest Fryslân, een opgraving op de locatie van de terp Sotterum ten zuiden van Schettens. De terp lag ooit aan de Marneslenk, een oude zeearm die in de late middeleeuwen volledig is dichtgeslibd. De terp bleef lang bewoond. Op historische kaarten is te zien dat de voormalige Osingastate op de flank van de terp is gebouwd en dat nog tot in de 19e eeuw op de terp (nog) twee boerderijen stonden. De terp is eind 19e/begin 20e eeuw nagenoeg volledig afgegraven, maar desondanks zijn in de zool onder de voormalige terp veel sporen bewaard gebleven.