Handreiking buitendijks erfgoed

1-11-2014
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort bracht een Handreiking buitendijks erfgoed uitgebracht. Gratis te downloaden.
 Uit de Inleiding: 'In deze Handreiking vindt u informatie over de ontstaansgeschiedenis van het Noord-Nederlandse kustgebied en het type cultuurhistorie dat u langs de kust, buitendijks in en onder water kunt aantreffen. De handreiking gaat in op de noodzaak om het buitendijkse en kustgerelateerde erfgoed te inventariseren en te waarderen. Gemeenten vinden er concrete handvatten voor het opstellen van een eigen, stimulerend beleid voor het omgaan met buitendijks erfgoed.'