Promotie Annet Nieuwhof

8-06-2015
In haar proefschrift biedt Annet Nieuwhof nieuw inzicht in hoe werd omgegaan met de doden tussen 600 v.Chr. en 300 na Chr. in het terpen- en wierdengebied van Noord-Nederland
De bijzondere vondst van acht menselijke schedels zonder onderkaken, van hun huid ontdane runderpoten, aardewerken potten en assporen in een dik mestpakket uit de midden-ijzertijd in de wierde Englum (Groningen) en vele andere menselijke resten uit het terpen- en wierdengebied buiten het verband van een graf, brachten Annet Nieuwhof tot haar hypothese dat de meeste overledenen in genoemde periode door honden werden ontvleesd, waarna de nabestaanden de overgebleven botten verzamelden en later bij rituele handelingen rond voorouderverering in de bodem begroeven. Haar stelling heeft zij grondig onderbouwd in haar proefschrift, waarvoor zij dan ook twee prijzen verwierf. De titel van haar proefschrift, dat nog te koop is bij de vereniging, luidt Eight human skulls in a dung heap and more. Ritual practice in the terp region of the northern Netherlands 600 BC - AD 300 (442 pp.).