Subsidie Waddenfonds voor nieuw Terpeninformatiecentrum Hogebeintum (Fr.)

18-06-2019
Het Bezoekerscentrum Terp Hegebeintum/Hogebeintum (Fr.) heeft een subsidie van € 500.000 toegezegd gekregen door het Waddenfonds voor de bouw en inrichting van een nieuw Terpeninformatiecentrum bij deze terp.
Deze subsidie is een van tien gehonoreerde aanvragen op het gebied van cultuur, natuur, toerisme en duurzame energie, met een totaal subsidiebedrag van 4 miljoen. In het nieuwe Terpeninformatiecentrum Hogebeintum (Fr.) zal het verhaal over het ontstaan van terpen en wierden en het leven van de mens in het onbedijkte kweldergebied, en naderhand op de bedijkte, voormalige kwelders nog duidelijker worden gepresenteerd dat tot nu toe mogelijk was in het Bezoekerscentrum Terp Hegebeintum.