Tentoonstelling Wij Vikingen in Fries Museum

31-10-2019
Tot en met 15 maart 2020 is in het Fries Museum in Leeuwarden, Wilhelminaplein 92, de prachtige tentoonstelling Wij Vikingen te zien. Een aanrader!

In de tentoonstelling ontdekt de bezoeker aan de hand van vele archeologische vondsten dat ‘Viking’ geen volk, maar een levensstijl was. Deze levensstijl omvatte meer dan alleen de beruchte plunderingen. De Vikingen waren namelijk ook zeer bedreven handelaren met een uitgebreid netwerk, waar ook de Nederlandse kustbewoners van profiteerden. Er zijn heel veel terpvondsten in de tentoonstelling te zien, waaronder verschillende schatvondsten.

Heel bijzonder is de replica van het rond 1030 gebouwde oorlogsschip Skuldelev V, waarvan de restanten zich bevinden in het Vikingeskib Museet Roskilde (Denemarken). De replica werd speciaal voor Wij Vikingen gebouwd door studenten Bouw & Infra en Maritieme Techniek van ROC Friese Poort in Sneek.  Tien studenten werkten in totaal tien maanden aan de replica van het vijftien meter lange vaartuig, dat in zijn geheel te zien is op de tentoonstelling.

Het bijbehorende boek 'Wij Vikingen. Friezen en Vikingen in het kustgebied van de Lage Landen" (redactie Marlies Stoter en Diana Spiekhout, uitgevers Waanders Uitgever, Zwolle, en Fries Museum Leeuwarden, prijs € 24,95) is zeer de moeite waard. Het geeft veel extra informatie over het leven in het terpen- en wierdengebied in de vroege middeleeuwen en is prachtige geïllustreerd.  Het toont onder meer een schitterende reconstructietekening zien van het terpenlandschap in Vikingtijd (pp. 8-12), met kwelders, prielen, boten, huizen(bouw), akkerbouw, moestuinen, veeteelt en een net om vogels te vangen.