Nieuwsbrief Van Wierden en terpen 25 is verschenen

1-03-2021

In februari verscheen nummer 25 van de jaarlijkse nieuwsbrief Van Wierden en terpen. (Nieuwe) leden krijgen de nieuwsbrief per post thuisbezorgd. Over enkele maanden wordt de nieuwsbrief op de website geplaatst.

Op de middenpagina's is de illustratie Terpdorp van Fé Pelsmaeker afgebeeld. Zie ook.

Inhoudsopgave
Dé tekening … (Jelle Arjaans, Johan van Gent en Sarah Zandboer) p.1
Bestemming van terpaarde (Jelle Arjaans) p.2
Koninklijke Onderscheiding voor Tjibbe Noppert (Greet Doornbos) p.5
Het paardengraf van Zweins (Egge Knol) p.6
Stand van zaken nieuwbouw Kennis- en Informatie centrum Hegebeintum (Jelle Arjaans) p.10
Onderzoek bezoekerscentrum terp Hegebeintum (Janneke Hielkema) p.11
Dé tekening … p.12-13
Meegecremeerde delen van dieren uit het vroegmiddeleeuwse grafveld van Hogebeintum
(400-730 n.Chr.) (Wietske Prummel en Egge Knol) p.14
Waarnemingen bij Groot-Wetsinge en Adorp (Mans Schepers) p.16
Archeologisch onderzoek op de kernterp van Franeker (Miranda de Wit) p.17
Activiteitenverslag 2019 (Annet Nieuwhof) p.19
In memoriam HT Waterbolk (Egge Knol) p.20
In memoriam Piet Kooi (Egge Knol) p.21
In memoriam Arjen Draaisma (Hendrik de Jong) p.22
VERENIGINGSWINKEL 2020 p.23

Aanmelden als lid is mogelijk via het contactformulier.