NIEUWS

Op deze pagina staan nieuwsartikelen over terpen en terpenonderzoek.
Kop riemgesp Wijnaldum12-05-14
In Wijnaldum (Fr.) is in 2013 een bijzondere versiering van een riemgesp gevonden. Nelleke IJssennagger vertelt erover op Omrop Fryslân.
Lees meer »
Terpopgraving Warten/Wartena (Fr.)22-06-13
Op zaterdag 22 juni 2013 was van de terpopgraving Warten/Wartena (Fr.) door het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) van de Rijksuniversiteit Groningen te bezichtigen.
Lees meer »