NIEUWS

Op deze pagina staan nieuwsartikelen over terpen en terpenonderzoek.
Ezinge, ijkpunt in de archeologie06-11-14
Op 6 november 2014 werd in het Museum Wierdenland in Ezinge het boek Ezinge, ijkpunt in de archeologie gepresenteerd.
Lees meer »
Handreiking buitendijks erfgoed 01-11-14
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort bracht een Handreiking buitendijks erfgoed uitgebracht. Gratis te downloaden.
Lees meer »
De vondsten van Ezinge: En dan in hun geheel...25-06-14
Op 25 juni 2014 verscheen het boek En dan in hun geheel. De vondsten uit de opgravingen in de wierde Ezinge (Jaarverslag 96)
Lees meer »
Kop riemgesp Wijnaldum12-05-14
In Wijnaldum (Fr.) is in 2013 een bijzondere versiering van een riemgesp gevonden. Nelleke IJssennagger vertelt erover op Omrop Fryslân.
Lees meer »
Terpopgraving Warten/Wartena (Fr.)22-06-13
Op zaterdag 22 juni 2013 was van de terpopgraving Warten/Wartena (Fr.) door het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) van de Rijksuniversiteit Groningen te bezichtigen.
Lees meer »