NIEUWS

Op deze pagina staan nieuwsartikelen over terpen en terpenonderzoek.
Zaterdag 5-9-2015: open dag opgraving terp Sotterum05-09-15
Deze terp ligt ten zuiden van het dorp Schettens (gemeente Súdwest-Fryslân).
Lees meer »
Open dag archeologisch onderzoek in de wijk Blitsaerd te Leeuwarden27-06-15
Op deze nieuwbouwlocatie aan de noordkant van Leeuwarden blijken zich sporen van bewoning te bevinden vanaf de midden-ijzertijd (4e en 3e eeuw voor Chr.)
Lees meer »
Redding kerktoren van Hegebeintum/Hogebeintum: archeologisch onderzoek10-06-15
Voor het vastzetten vaan de toren van Hegebeintum moest het bodemarchief worden verstoord. Twee boringen geven archeologen de mogelijkheid de bodem onder de toren te onderzoeken.
Lees meer »
Promotie Annet Nieuwhof08-06-15
In haar proefschrift biedt Annet Nieuwhof nieuw inzicht in hoe werd omgegaan met de doden tussen 600 v.Chr. en 300 na Chr. in het terpen- en wierdengebied van Noord-Nederland
Lees meer »
Brochure Peter Vos 'Origin of the Dutch coastal landscape'01-05-15
Digitaal door te bladeren conclusies en kaarten van het proefschrift van Peter Vos.
Lees meer »
Ezinge, ijkpunt in de archeologie06-11-14
Op 6 november 2014 werd in het Museum Wierdenland in Ezinge het boek Ezinge, ijkpunt in de archeologie gepresenteerd.
Lees meer »
Handreiking buitendijks erfgoed 01-11-14
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort bracht een Handreiking buitendijks erfgoed uitgebracht. Gratis te downloaden.
Lees meer »
De vondsten van Ezinge: En dan in hun geheel...25-06-14
Op 25 juni 2014 verscheen het boek En dan in hun geheel. De vondsten uit de opgravingen in de wierde Ezinge (Jaarverslag 96)
Lees meer »
Kop riemgesp Wijnaldum12-05-14
In Wijnaldum (Fr.) is in 2013 een bijzondere versiering van een riemgesp gevonden. Nelleke IJssennagger vertelt erover op Omrop Fryslân.
Lees meer »
Terpopgraving Warten/Wartena (Fr.)22-06-13
Op zaterdag 22 juni 2013 was van de terpopgraving Warten/Wartena (Fr.) door het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) van de Rijksuniversiteit Groningen te bezichtigen.
Lees meer »