NIEUWS

Op deze pagina staan nieuwsartikelen over terpen en terpenonderzoek.
Dag van de Noord-Nederlandse Archeologie 201619-03-16
De twee-jaarlijkse Dag van de Noord-Nederlandse Archeologie werd op 19 maart gehouden in de Tresoar in Leeuwarden.
Lees meer »
Help pake en beppe de terp op! was groot succes06-03-16
De jubileumtentoonstelling in Natuurmuseum Fryslân trok 6100 kinderen en begeleiders.
Lees meer »
Publicatie over opgraving Achlum verschenen19-02-16
In 2009 vond onder leiding van Johan Nicolai een opgraving plaats in de voet van de dorpsterp van Achlum. De resulaten verschenen in Jaarverslag 97 van de Vereniging voor Terpenonderzoek.
Lees meer »
Zaterdag 5-9-2015: open dag opgraving terp Sotterum05-09-15
Deze terp ligt ten zuiden van het dorp Schettens (gemeente Súdwest-Fryslân).
Lees meer »
Open dag archeologisch onderzoek in de wijk Blitsaerd te Leeuwarden27-06-15
Op deze nieuwbouwlocatie aan de noordkant van Leeuwarden blijken zich sporen van bewoning te bevinden vanaf de midden-ijzertijd (4e en 3e eeuw voor Chr.)
Lees meer »
Redding kerktoren van Hegebeintum/Hogebeintum: archeologisch onderzoek10-06-15
Voor het vastzetten vaan de toren van Hegebeintum moest het bodemarchief worden verstoord. Twee boringen geven archeologen de mogelijkheid de bodem onder de toren te onderzoeken.
Lees meer »
Promotie Annet Nieuwhof08-06-15
In haar proefschrift biedt Annet Nieuwhof nieuw inzicht in hoe werd omgegaan met de doden tussen 600 v.Chr. en 300 na Chr. in het terpen- en wierdengebied van Noord-Nederland
Lees meer »
Brochure Peter Vos 'Origin of the Dutch coastal landscape'01-05-15
Digitaal door te bladeren conclusies en kaarten van het proefschrift van Peter Vos.
Lees meer »
Ezinge, ijkpunt in de archeologie06-11-14
Op 6 november 2014 werd in het Museum Wierdenland in Ezinge het boek Ezinge, ijkpunt in de archeologie gepresenteerd.
Lees meer »
Handreiking buitendijks erfgoed 01-11-14
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort bracht een Handreiking buitendijks erfgoed uitgebracht. Gratis te downloaden.
Lees meer »