NIEUWS

Op deze pagina staan nieuwsartikelen over terpen en terpenonderzoek.
Daniël Postma wint prijs voor het zodenhuis in Firdgum15-06-16
Daniël Postma behaalde de 2e prijs voor de Sustainable Society Impact Award van de RUG
Lees meer »
Opgraving uit bij Midlum-Zuid (Fr.)31-05-16
Raap-Noord voerde in het voorjaar van 2016 een zeer interessante opgraving uit bij Midlum (Fr.).
Lees meer »
Proefschrift Marijke Miedema en boek Herre Halbertsma online28-05-16
De Vereniging voor Terpenonderzoek bestond op 1-5-2016 100 jaar.  Een van de jubileumactiviteiten was het online plaatsen van 'oude' publicaties die zijn uitverkocht, maar nog veel gebruikt worden.
Lees meer »
Dag van de Noord-Nederlandse Archeologie 201619-03-16
De twee-jaarlijkse Dag van de Noord-Nederlandse Archeologie werd op 19 maart gehouden in de Tresoar in Leeuwarden.
Lees meer »
Help pake en beppe de terp op! was groot succes06-03-16
De jubileumtentoonstelling in Natuurmuseum Fryslân trok 6100 kinderen en begeleiders.
Lees meer »
Publicatie over opgraving Achlum verschenen19-02-16
In 2009 vond onder leiding van Johan Nicolai een opgraving plaats in de voet van de dorpsterp van Achlum. De resulaten verschenen in Jaarverslag 97 van de Vereniging voor Terpenonderzoek.
Lees meer »
Zaterdag 5-9-2015: open dag opgraving terp Sotterum05-09-15
Deze terp ligt ten zuiden van het dorp Schettens (gemeente Súdwest-Fryslân).
Lees meer »
Open dag archeologisch onderzoek in de wijk Blitsaerd te Leeuwarden27-06-15
Op deze nieuwbouwlocatie aan de noordkant van Leeuwarden blijken zich sporen van bewoning te bevinden vanaf de midden-ijzertijd (4e en 3e eeuw voor Chr.)
Lees meer »
Redding kerktoren van Hegebeintum/Hogebeintum: archeologisch onderzoek10-06-15
Voor het vastzetten vaan de toren van Hegebeintum moest het bodemarchief worden verstoord. Twee boringen geven archeologen de mogelijkheid de bodem onder de toren te onderzoeken.
Lees meer »
Promotie Annet Nieuwhof08-06-15
In haar proefschrift biedt Annet Nieuwhof nieuw inzicht in hoe werd omgegaan met de doden tussen 600 v.Chr. en 300 na Chr. in het terpen- en wierdengebied van Noord-Nederland
Lees meer »