NIEUWS

Op deze pagina staan nieuwsartikelen over terpen en terpenonderzoek.
Jubileumexcursie Halligen11-10-16
6-9 oktober 2016 maakten 33 leden van de vereniging onder leiding van voorzitter Egge Knol een prachtige excursie naar de Halligen en Sylt in Noord-Duitsland (Sleeswijk-Holstein)
Lees meer »
Artikel over 100 jaar terpenonderzoek in Tijdschrift Fryslân30-09-16
Voorzitter Egge Knol publiceerde ter ere van het jubileum een artikel over 100 jaar opgraven in terpen en wierden, veelal ondersteund door onze vereniging.
Lees meer »
Terpbewoners hadden gevarieerd menu31-07-16
Archeobotanicus Mans Schepers licht in een filmpje toe dat de terpbewoners een rijke variëteit aan plantaardig en dierlijk voedsel aten.
Lees meer »
Daniël Postma wint prijs voor het zodenhuis in Firdgum15-06-16
Daniël Postma behaalde de 2e prijs voor de Sustainable Society Impact Award van de RUG
Lees meer »
Opgraving uit bij Midlum-Zuid (Fr.)31-05-16
Raap-Noord voerde in het voorjaar van 2016 een zeer interessante opgraving uit bij Midlum (Fr.).
Lees meer »
Proefschrift Marijke Miedema en boek Herre Halbertsma online28-05-16
De Vereniging voor Terpenonderzoek bestond op 1-5-2016 100 jaar.  Een van de jubileumactiviteiten was het online plaatsen van 'oude' publicaties die zijn uitverkocht, maar nog veel gebruikt worden.
Lees meer »
Dag van de Noord-Nederlandse Archeologie 201619-03-16
De twee-jaarlijkse Dag van de Noord-Nederlandse Archeologie werd op 19 maart gehouden in de Tresoar in Leeuwarden.
Lees meer »
Help pake en beppe de terp op! was groot succes06-03-16
De jubileumtentoonstelling in Natuurmuseum Fryslân trok 6100 kinderen en begeleiders.
Lees meer »
Publicatie over opgraving Achlum verschenen19-02-16
In 2009 vond onder leiding van Johan Nicolai een opgraving plaats in de voet van de dorpsterp van Achlum. De resulaten verschenen in Jaarverslag 97 van de Vereniging voor Terpenonderzoek.
Lees meer »
Zaterdag 5-9-2015: open dag opgraving terp Sotterum05-09-15
Deze terp ligt ten zuiden van het dorp Schettens (gemeente Súdwest-Fryslân).
Lees meer »