NIEUWS

Op deze pagina staan nieuwsartikelen over terpen en terpenonderzoek.
Harm Tjalling Waterbolk 1924 - 202006-10-20

Een wijde blik vanaf Drentse hoogten op de kwelders

Op 27 september 2020 kwam op de hoge leeftijd van 96 jaar een einde aan het leven van bioloog-archeoloog prof. dr. Harm Tjalling Waterbolk, sinds vele jaren lid van onze vereniging. Zijn betekenis voor de Nederlandse archeologie is moeilijk te overschatten. Waterbolks wetenschappelijke loopbaan begon bij de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN). Iets waaraan hij veel plezier beleefde en waarop hij zijn hele leven fier bleef. Via de biologie kwam hij op het Biologisch Archeologisch Instituut (nu Groninger Instituut voor Archeologie) van de Rijksuniversiteit Groningen waar zijn onderzoek aan pollen onder Drentse grafheuvels tot een proefschrift leidde. Na een kort intermezzo bij de Shell werd hij in 1954, dertig jaar oud, hoogleraar-directeur van dat instituut.

Lees meer »
Piet Kooi 1943 - 202016-09-20
Op 13 september 2020 overleed dr. Pieter Barteld Kooi, van 1976 tot 2008 archeoloog aan het Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was van 1973-1996 bestuurslid van de Vereniging voor Terpenonderzoek, daarbij van 1981-1987 secretaris.

Lees meer »
Artikelen over terpvondsten in Paleo-aktueel 3007-01-20
In de uitgave Paleo-aktueel 2019 (jaargang 30) van het Groninger Instituut voor Archeologie van de RUG verschenen twee artikelen over terpvondsten: een artikel van Annet Nieuwhof en Reinder Reinders over een mogelijke houten stuurriem uit Ezinge, en een artikel van Johan Nicolay over de herkomst van een bronzen helm uit Hallum.
Lees meer »
Nationaal Landschap Middag-Humsterland06-12-19
De Stichting Nationaal Landschap Middag-Humsterland streeft naar behoud, herstel en ontwikkeling van Middag-Humsterland (prov. Groningen). Zij wil dit gebied opgenomen zien worden op de Werelderfgoed lijst. In deze flyer worden de plannen van de stichting toegelicht.
Lees meer »
Verschenen: Jaarverslag 101 De hoogste terp van Friesland. Nieuw en oud onderzoek in Hogebeintum21-10-19
Op 19-10-2019 in in de kerk van Hogebeintum het boek De hoogste terp van Friesland. Nieuw en oud onderzoek gepresenteerd. Redactie Annet Nieuwhof, Egge Knol en Johan Nicolay.
Lees meer »
Gedragscode Metaaldetectie in Nederland16-09-19
PAN bracht met de RCE Metaaldetectie in Nederland uit.
Lees meer »
Verslag opgraving Arkum verschenen als Grondsporen 4627-06-19
Het definitieve verslag van de opgraving Tjerkwerd-Arkum (gemeente Sûdwest-Fryslân) is verschenen op de website van de Rijksuniversiteit Groningen (GIA) als Grondsporen 46.
Lees meer »
Subsidie Waddenfonds voor nieuw Terpeninformatiecentrum Hogebeintum (Fr.)18-06-19
Het Bezoekerscentrum Terp Hegebeintum/Hogebeintum (Fr.) heeft een subsidie van € 500.000 toegezegd gekregen door het Waddenfonds voor de bouw en inrichting van een nieuw Terpeninformatiecentrum bij deze terp.
Lees meer »
Jaarverslag 100: De geschiedenis van terpen- en wierdenland. Een verhaal in ontwikkeling07-12-18
Vandaag wordt uitgebracht het boek 'De geschiedenis van terpen- en wierdenland. Een verhaal in ontwikkeling. Redactie: Annet Nieuwhof, Johan Nicolay en Jeroen Wiersma. 
Lees meer »
Rapportage Archeologische Monumentenzorg Terpen en Wierden: verleden, heden en toekomst20-11-18
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) bracht in oktober 2018 de Rapportage uit, 'Terpen en Wierden: verleden, heden en toekomst', auteurs: Jan van Doesburg en Jos Stöver.
Lees meer »