NIEUWS

Op deze pagina staan nieuwsartikelen over terpen en terpenonderzoek.
Twee illustraties terpenlandschap voor onderwijsdoeleinden18-12-20

Op de pagina ONDERWIJS van deze website staan nu  twee illustraties met uitgebreide toelichtingen van het leven op terpen en wierden in het kwelderlandschap in de vroege middeleeuwen. De ene is van de hand van Ulco Glimmerveen, de andere van die van  Fé Pelsmaeker

Lees meer »
Nieuwsbrieven 23 (2018) en 24 (2019) staan nu op de website27-11-20
Enigszins verlaat: de Nieuwsbrieven van de Vereniging voor Terpenonderzoek 23 en 24 staan nu op onze website: zie PUBLICATIES/NIEUWSBRIEVEN
Lees meer »
The Excavations at Wijnaldum volume 2 verschenen05-11-20
Naar aanleiding van de vondst van een grote gouden, met almandijn ingelegde mantelspeld van koninklijke allure werd tussen 1991 en 1993 een grote opgraving uitgevoerd op de Friese terp Wijnaldum-Tjitsma. De opgraving leverde geen koninklijke residentie op, maar wel een schat aan informatie over de bewoning in de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen. In 1999 verscheen deel 1 van het opgravingsvlak. In november 2020 verschijnt deel 2. Dit is voornamelijk gewijd aan het aardewerk uit de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen afkomstig van deze opgraving.
Lees meer »
Ezinge revisited verschenen: opgraving, milieu en economie, catalogus05-11-20
De opgraving in de wierde van Ezinge, tussen 1923 en 1934 uitgevoerd door prof. Albert Egges van Giffen, behoort tot de meest bekende opgravingen in de geschiedenis van de Nederlandse archeologie. Het is een van de kroonjuwelen van het Groninger Instituut van Archeologie, het voormalige Biologisch-Archeologisch Instituut, dat dit jaar 100 jaar bestaat. De opgraving bracht het instituut internationale bekendheid. De opgravingsresultaten werden echter slechts voor een klein deel gepubliceerd. In dit Engelstalige boek is dit alsnog gebeurd! De resultaten zijn dus ook voor het internationale publiek toegankelijk. Leden van de Vereniging voor Terpenvereniging krijgen het boek gratis thuisgestuurd.
Lees meer »
Harm Tjalling Waterbolk 1924 - 202006-10-20

Een wijde blik vanaf Drentse hoogten op de kwelders

Op 27 september 2020 kwam op de hoge leeftijd van 96 jaar een einde aan het leven van bioloog-archeoloog prof. dr. Harm Tjalling Waterbolk, sinds vele jaren lid van onze vereniging. Zijn betekenis voor de Nederlandse archeologie is moeilijk te overschatten. Waterbolks wetenschappelijke loopbaan begon bij de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN). Iets waaraan hij veel plezier beleefde en waarop hij zijn hele leven fier bleef. Via de biologie kwam hij op het Biologisch Archeologisch Instituut (nu Groninger Instituut voor Archeologie) van de Rijksuniversiteit Groningen waar zijn onderzoek aan pollen onder Drentse grafheuvels tot een proefschrift leidde. Na een kort intermezzo bij de Shell werd hij in 1954, dertig jaar oud, hoogleraar-directeur van dat instituut.

Lees meer »
Piet Kooi 1943 - 202016-09-20
Op 13 september 2020 overleed dr. Pieter Barteld Kooi, van 1976 tot 2008 archeoloog aan het Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was van 1973-1996 bestuurslid van de Vereniging voor Terpenonderzoek, daarbij van 1981-1987 secretaris.

Lees meer »
Artikelen over terpvondsten in Paleo-aktueel 3007-01-20
In de uitgave Paleo-aktueel 2019 (jaargang 30) van het Groninger Instituut voor Archeologie van de RUG verschenen twee artikelen over terpvondsten: een artikel van Annet Nieuwhof en Reinder Reinders over een mogelijke houten stuurriem uit Ezinge, en een artikel van Johan Nicolay over de herkomst van een bronzen helm uit Hallum.
Lees meer »
Nationaal Landschap Middag-Humsterland06-12-19
De Stichting Nationaal Landschap Middag-Humsterland streeft naar behoud, herstel en ontwikkeling van Middag-Humsterland (prov. Groningen). Zij wil dit gebied opgenomen zien worden op de Werelderfgoed lijst. In deze flyer worden de plannen van de stichting toegelicht.
Lees meer »
Verschenen: Jaarverslag 101 De hoogste terp van Friesland. Nieuw en oud onderzoek in Hogebeintum21-10-19
Op 19-10-2019 in in de kerk van Hogebeintum het boek De hoogste terp van Friesland. Nieuw en oud onderzoek gepresenteerd. Redactie Annet Nieuwhof, Egge Knol en Johan Nicolay.
Lees meer »
Gedragscode Metaaldetectie in Nederland16-09-19
PAN bracht met de RCE Metaaldetectie in Nederland uit.
Lees meer »