achtergrondrechts.jpg

Via deze pagina worden te downloaden bestanden beschikbaar gesteld.


Proefschrift Marijke Miedema, 1983, Vijfentwintig eeuwen bewoning in het terpenland ten noordwesten van Groningen.

De 21 kaartbladen van Deel I Atlas van Halbertsma, H. 1963, Terpen tussen Vlie en Eems. Een geografisch-historische benadering, J.B. Wolters en Vereniging voor Terpenonderzoek, Groningen. Het tekstdeel II is op dezelfde pagina te downloaden.