achtergrondrechts.jpg

Terpen

Vanaf ongeveer 500 v Chr. gingen mensen op terpen wonen op de kwelders langs de kusten van Groningen en Friesland. Veeteelt en akkerbouw leverden veel op in dit vruchtbare kweldergebied. Terpen zijn woonheuvels die de mens opwierp in onbedijkte gebieden.

Sinds de 19e eeuw staan de woonheuvels bekend als ‘terpen’. In Groningen bleef het Friese woord ‘wierden’ in gebruik. Tussen ongeveer 1850 en 1950 werden veel terpen deels afgegraven om de grond als meststof te kunnen verkopen. Talloze archeologische vondsten kwamen daarbij tevoorschijn, zoals potten en objecten van aardewerk, benen werktuigen, bronzen beeldjes en runenhoutjes. De terpen kregen toen internationale bekendheid. Over de tegenwoordige van wierden en terpen in Friesland, Groningen en Drenthe vind je hier veel informatie.

Doelstelling: bevorderen onderzoek

De Vereniging voor Terpenonderzoek heeft als doelstelling het bevorderen van het archeologisch onderzoek naar de activiteiten van de bewoners van de kwelders langs de Waddenzee.

De vereniging subsidieert wetenschappelijke publicaties, waaronder dissertaties, verstrekt incidenteel kleine bijdragen in de kosten van wetenschappelijk onderzoek en geeft twee tijdschriften uit. Voor de leden worden studiebijeenkomsten en excursies naar opgravingen en tentoonstellingen georganiseerd. Waar mogelijk draagt de vereniging bij aan de bescherming en het behoud van wierden en terpen en hun landschappelijke context.

Heeft u een NIEUWS-ITEM voor onze website of een BIJDRAGE voor de nieuwsbrief of de Jaarverslagen? Bericht ons dat via e-mailadres terpenvereniging@gmail.com. De webmaster/redactie neemt dan contact met u op.