achtergrondrechts.jpg

Postadres

Het postadres van de Vereniging voor Terpenonderzoek is Poststraat 6, 9712 ER Groningen.


Contact

Voor verzoeken om informatie, aanmelden als lid, aanmelden kopij voor jaarverslagen en nieuwsbrief of nieuws voor de website kunt u contact met ons opnemen via terpenvereniging@gmail.com.