achtergrondrechts.jpg

Oprichting Vereniging voor Terpenonderzoek

De Vereniging voor Terpenonderzoek werd in 1916 opgericht met als doel de opgravingen van Van Giffen financieel te ondersteunen.

De vereniging startte met ca. 150 leden. Het bestuur bestond uit wetenschappers en bestuurders. Subsidies voor zijn opgravingen liepen via de vereniging. Als tegenprestatie publiceerde Van Giffen verslagen over zijn opgravingen in de jaarverslagen van de vereniging. Sinds de jaren vijftig loopt de financiering van terpopgravingen niet meer via de vereniging.