achtergrondrechts.jpg

Onderzoek

Rijksuniversiteit Groningen, Groninger Instituut voor Archeologie (GIA)

Online beschikbare publicaties van het Groninger Instituut voor Archeologie:
- Grondsporen: Rapporten en opgravingsverslagen van het GIA, meestal Nederlandstalig, waaronder zeer veel terpen- en wierdenonderzoek (complete rapporten en afzonderlijke hoofdstukken, per jaar geordend; in de kolom links kun je alle rapporten en opgravingsverslagen van een bepaalde auteur opvragen)
- Het Nederlandstaligs populair-wetenschappelijke tijdschrift Paleo-aktueel (doorzoekbaar en downloadbaar)
- Het internationaal wetenschappelijke tijdschrift Palaeohistoria (doorzoekbaar en downloadbaar)
- Afbeeldingencollectie Groninger Instituut voor Archeologie (in opbouw)

Rijksuniversiteit Groningen, Terpencentrum

Bouw zodenhuis Firdgum

Niedersächsisches Institut für Historische Küstenforschung (NIhK), Wilhelmshaven

Ostfriesische Landschaft, Aurich

Archeologie van de Noordzeekust van Sleeswijk-Holstein

Stichting Verdronken Geschiedenis

Nationale Onderzoeksagenda Archeologie: De Late Prehistorie van Noord-Nederland

Vrijwilligers in de archeologie en de Erfgoedwet: de regelgeving

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, RAM-rapport 251 Terpen en Wierden, verleden, heden en toekomst


Waddenacademie KNAW

Wierden en terpen en hun tegenwoordige staat