achtergrondrechts.jpg

Terpdorp met kerkje

undefined

Op dit detail van de illustratie van Ulco Glimmerveen zie je een terpdorpje dat uit slechts twee boerderijen beslaat. Voor het huis rechts is een akker met hennep, voor het huis links een akker met gerst. Men had de terpen verbonden met verhoogde wegen. Bruggetjes leidden over de kreken.

Dit dorpje heeft iets bijzonders, namelijk een missiekerkje. Het is het gebouwtje in het midden, met hogere muren dan de boerderijen, ramen in de muren en een kruis op het dak. Vanaf de 8e eeuw werd het terpengebied geleidelijk gekerstend. Dit gebeurde door missionarissen vanuit wat nu Groot-Brittannië is. Dit was een moeizaam proces. In de 9e eeuw stonden er verspreid door het Friese en Groninger terpengebied enkele van deze kleine missiekerkjes. De aanhangers van het nieuwe geloof begroeven hun doden nabij zo’n kerkje.

Midden onder op deze illustratie staat naast de kreek een klapnet om vogels mee te vangen. Er vliegen wat meeuwen rond. De terpbewoners aten echter aan vogels voornamelijk eenden, ganzen, zwanen, kraanvogels en steltlopers zoals wulpen, grutto’s, kemphanen, goudplevieren, tureluurs en strandlopers.

terug naar Het terpenlandschap