achtergrondrechts.jpg

Jaarverslagen

In de Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek worden resultaten van archeologisch onderzoek over terpen in het Nederlands gepubliceerd. De artikelen zijn voor een breed publiek toegankelijk.

Boeken

De vereniging subsidieert soms de publicatie van boeken zoals dissertaties. Deze kunnen met korting door de leden worden aangeschaft.

Nieuwsbrief van Terpen en Wierden

Ook geeft de vereniging een nieuwsbrief uit: Van Wierden en Terpen, Mededelingen van de Vereniging voor Terpenonderzoek. Hierin verschijnen korte berichten over opgravingen, vondsten en de bescherming van terpen. Ook worden nieuwe boeken en tentoonstellingen aangekondigd. De leden ontvangen de jaarverslagen en de nieuwsbrieven. Oude nummers van de Nieuwsbrief zijn door iedereen te downloaden.

Bestellen van Jaarverslagen en boeken

Van verschillende Jaarverslagen en gesubsidieerde boeken zijn nog exemplaren beschikbaar. De inhoudsopgave krijgt u te zien door op het plaatje van het omslag te klikken. De prijs staat boven het plaatje. Jaarverslagen en boeken zijn te bestellen via het e-mailadres van de vereniging: terpenvereniging@gmail.com. Vermeld wat u bestelt, uw naam, e-mailadres en zo mogelijk uw telefoonnummer.Er worden portokosten in rekening gebracht. Leden ontvangen korting op jaarverslagen en boeken.