achtergrondrechts.jpg

Via deze pagina worden te downloaden bestanden beschikbaar gesteld.


Proefschrift Marijke Miedema, 1983, Vijfentwintig eeuwen bewoning in het terpenland ten noordwesten van Groningen.

De 21 kaartbladen van Deel I Atlas van Halbertsma, H. 1963, Terpen tussen Vlie en Eems. Een geografisch-historische benadering, J.B. Wolters en Vereniging voor Terpenonderzoek, Groningen. Het tekstdeel II is op dezelfde pagina te downloaden.

De eerste druk van de Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek 103, verschenen in 2023 onder de titel  Friese terpen in doorsnede. Landschap, bewoning en exploitatie, redactie Johan Nicolay en Gilles de Langen, ging vergezeld van een map, een kaartbijlage, met profiel- en vlaktekeningen (Deel II). De tweede druk bevat alleen het boek, onder dezelfde titel. De profiel- en vlaktekeningen worden als digitale kaarten ter beschikking gesteld aan de kopers van de tweede druk, en ook aan andere geïnteresseerden. De kaartbijlage wordt in september online geplaatst.