achtergrondrechts.jpg

De Kaartbijlage behorend bij de tweede druk van het boek "Friese terpen in doorsnede. Landschap, bewoning en exploitatie", onder redactie van Johan Nicolay & Gilles de Langen, Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek 103, wordt in september 2023 online geplaatst.