achtergrondrechts.jpg

De terpenatlas van H. Halbertsma 1963: tekst en kaarten


De kaartenatlas, behorend bij Terpen tussen Vlie en Eems, in 1963 gepubliceerd door dr. H. Halbertsma, is met toestemming van de rechthebbenden gedigitaliseerd.
U mag deze kaarten voor eigen gebruik en voor wetenschappelijke doeleinden downloaden. De nummers verwijzen naar de Kaartbladen van de Topografische Atlas van Nederland. Reproductie van de kaarten is niet toegestaan zonder toestemming van de rechthebbenden.

Bij het gebruik van de kaarten in publicaties dient de correcte bronvermelding te worden gegeven:
Bij het gebruik van afbeeldingen: Bron: Halbertsma 1963, deel I Atlas.
In de literatuurlijst: Halbertsma, H. 1963, Terpen tussen Vlie en Eems. Een geografisch-historische benadering, Deel I Atlas. J.B. Wolters en Vereniging voor Terpenonderzoek, Groningen.

Ook het tekstdeel, Deel II, is hieronder te downloaden. In de literatuurlijst: Halbertsma, H. 1963, Terpen tussen Vlie en Eems. Een geografisch-historische benadering, Deel II Tekst.  J.B. Wolters en Vereniging voor Terpenonderzoek, Groningen.

No. 1 Oost Ameland
No. 1 West Ameland
No. 2 Oost Schiermonnikoog
No. 2 West Schiermonnikoog
No. 3 Oost Uithuizen
No. 3 West Uithuizen
No. 5 Oost Harlingen
No. 5 West Harlingen
No. 6 Oost Leeuwarden
No. 6 West Leeuwarden
No. 7 Oost Groningen

No. 7 West Groningen
No. 8 Nieuweschans
No. 10 Oost Sneek
No. 10 West Sneek
No. 11 Oost Heerenveen
No. 11 West Heerenveen
No. 12 Oost Assen
No. 12 West Assen
No. 13 Boertange
Emden
Tekstdeel, Deel II