achtergrondrechts.jpg

Jaarverslagen bestellen

Kijk eerst welke Jaarverslagen nog beschikbaar zijn.  De inhoudsopgave krijgt u te zien door op het plaatje van het omslag te klikken. De prijs staat boven U kunt Jaarverslagen en boeken bestellen via e-mailadres terpenvereniging@gmail.com. Er worden portokosten worden in rekening gebracht.

U wordt verzocht te bestellen via het e-mailadres terpenvereniging@gmail.com.

Vermeld uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en zo mogelijk uw telefoonnummer.